Vanlige spørsmål

Tjeneste

Melder Geofence alarmene til politi eller vaktselskap?
Trenger jeg å skru av Geofence hver gang jeg skal ut å kjøre?

GPS Enhet

Hvordan får jeg kontakt med GPS enhet?
Når får jeg meldinger fra systemet?
Når kan jeg forvente at GPS enhet sender alarm?

Appen

Bruker appen batteri når den ikke brukes?

Personvern

Blir lokasjons data delt med andre aktører som for eksempel Facebook el.l?
Brukes lokasjons data til å spore hvor man har vært?
Lagres bruker data på Norsk jord?